Geosta

Geosta

Geosta® staat voor Geologisch Stabiliseren. Geosta® is een poedervormig additief dat in combinatie met cement functioneert als een intelligente processor om van lokaal bodemmateriaal een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te maken.

Geosta® is voor zeer veelzijdige toepassingen geschikt:

 • Het maakt elk bodemmateriaal, dat belast is met organische bestanddelen, geschikt om te binden met (Portland)cement.
 • Geosta® optimaliseert en maximaliseert de binding van cement met het bodemmateriaal. Er ontstaat een zeer sterke hechting.
 • Het vormt driedimensionale, lange kristallen die de constructie behalve een hogere druksterkte ook buigtreksterkte geven. Een combinatie die uniek is voor cementgebonden materialen!
 • Geosta® is in staat om van vervuild bodemmateriaal herbruikbare bouwstof te maken.

KWALITEIT

Het product heeft zich al tientallen jaren onderscheiden door een hoge kwaliteit en duurzaamheid. Om dit te kunnen blijven garanderen, wordt Geosta® voortdurend doorontwikkeld.

Geosta®: kwaliteit in stabiliteit

Al vele professionele aannemersbedrijven hebben Geosta® naar tevredenheid toegepast en inmiddels heeft het haar kwaliteit meer dan eens bewezen. Geosta® is in de afgelopen decennia doorontwikkeld tot een product met een hoge en stabiele kwaliteit en een vaste mengverhouding.

Geosta® staat voor duurzaamheid

Onze cliënten hebben ons de afgelopen jaren het vertrouwen gegeven om vele Geosta®-verhardingen aan te leggen. Wij beschikken hierdoor over een groot aantal referentieprojecten in binnen- en buitenland. Deze laten wij graag aan u zien, aangezien wij trots zijn op de hoge kwaliteit en duurzaamheid van de Geosta®-applicaties.

gebruik

Geosta® voordelen

 • Het is in vrijwel elke bodemsoort toepasbaar;
 • Er is nagenoeg geen grondverzet nodig en elk ophoogmateriaal kan verwerkt worden;
 • Het onderscheidt zich in hoge kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid;
 • Het bewijst zich onder vrijwel alle omstandigheden als een zeer stabiel product dat met een vaste mengverhouding goed presteert;
 • Het voldoet aan het Besluit Bodemkwaliteit;
 • Het levert 10 tot 30% kostenbesparing op ten opzichte van de traditionele alternatieven;
 • Het maakt hoge dagproducties mogelijk;
 • Het maakt snelle ingebruikname mogelijk door snelle en hoge aanvangssterkte;
 • Het voorkomt scheurvorming;
 • Het levert een positieve bijdrage in de verlaging van de CO2-footprint door beperking van het aantal vervoersbewegingen;
 • Het maakt een waterkerende- en vorstbestendige verharding mogelijk.


Geosta® toepasbaar bij immobilisatie van vervuild bodemmateriaal

In vele saneringsprojecten heeft Geosta® inmiddels bewezen een van de beste producten te zijn voor het immobiliseren van vervuilde gronden. Elk project met vervuilde grond is uniek in zijn soort en vraagt om een specifieke aanpak. Referenties en de resultaten van diverse onderzoeken zijn op aanvraag beschikbaar. Er zijn nog vele onderzoeken op dit gebied gaande; de resultaten tot nu toe zijn buitengewoon positief.

Vragen over de service? neem contact op!