Traas en Ovaa Sport ziet sport en duurzaamheid als een twee-eenheid die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wij zijn van mening dat een gezond lijf en gezonde geest alleen kunnen worden bereikt door de omgeving te blijven respecteren.

Ons Zeeuwse karakter en het unieke Zeeuwse landschap in onze omgeving, stimuleert ons om continue te blijven innoveren om onze projecten volgens onze visie te realiseren. Vandaar dat betonnen veldafsluitingen, innovatieve waterbergings- en zuiveringssystemen, duurzame kunstgrassystemen of ecologisch sportveldbeheer bij ons al jaren de norm zijn.

Duurzaam

Al onze producten en werkmethoden voldoen aan de hoogste sporttechnische standaarden en maatschappelijke wensen.
Wij werken alleen met bewezen partners wiens drang naar een duurzame en gezonde samenleving aansluit op ons streven.
Dat geldt voor zowel onze leveranciers als de mensen met wie we samenwerken. Traas en Ovaa Sport maakt daarbij
maximaal gebruik van de overcapaciteit van landbouwers en agrarisch ondernemers. Die zijn bekend met de grillen van
de bodem en de natuur en de noodzaak om daar snel op te anticiperen of in te spelen.

Sinds 1996

Samen met ons zusterbedrijf Traas en Ovaa Infra zijn wij al sinds 1996 koploper in de realisatie van duurzame
sportaccommodaties. Behalve duurzame sportvelden zijn wij ook thuis in de plaatsing van lichtmasten, het aanleggen
van de infrastructuur en het afwerken van de omgeving rondom sportaccommodaties. Meerdere generaties hebben inmiddels
van een door Traas en Ovaa Sport gebouwde sportaccommodatie kunnen profiteren. Onze visie en aanpak maakt dat we dat
ook toekomstige generaties kunnen garanderen.

Lidmaatschappen

Traas en Ovaa Sport is lid van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC)
en de Vereniging Tennisbaanbouwers Nederland (VTN).