Schoon water

Schoon water

Schoon water

Onze kennis van, en aandacht voor de bodem maakt dat het drainerend vermogen van al onze velden uniek is. Daar waar mogelijk bouwen we een (tijdelijke) buffer met filter zodat het opgevangen water opnieuw kan worden aangewend. Op die manier verminderen wij de waterdruk op de omgeving en maximaliseren wij het potentieel van dit kostbare vocht.

waterfilters

Unieke zuiveringsmethode

De kracht van schelpen vormt de basis voor onze waterfilters. Schelpen binden zware metalen en chemische stoffen en stimuleren het natuurlijke verteringsproces van organisch materiaal. Omdat een bak schelpen voor 70% uit holle ruimtes bestaat, kan al met een kleine filter worden volstaan om een grote capaciteit schoon water te bereiken. Water dat gezuiverd is met behulp van schelpen is ontdaan van de blauwalg en zal ook geen legionellabacterie bevatten.
Behalve als medium voor waterfilters, gebruiken wij schelpen ook als halfverharding voor wandelpaden of parkeerterreinen. Die bieden wandelaars en automobilisten een stabiele en droge ondergrond en reinigen het water voordat het de bodem infiltreert.

Onze waterfilters filteren:

  • Roest
  • Microplastics
  • Organismen
veiligbluswater

Onbeperkte waterbuffering

Kunstgrasvelden en verhardingen lenen zich uitstekend om speciale waterbuffers te creëren. Behalve voor het beregenen van een sportveld, kan dat water ook voor andere doelen worden aangewend. Dankzij onze unieke waterzuiveringsmethoden houden wij de kwaliteit van opgeslagen water in stand. Dat water is van dermate hoge kwaliteit dat onze waterbuffers ook gebruikt worden voor andere toepassingen.

Een paar voorbeelden van andere toepassingen:

  • Opslag beregeningswater Goese MHC
  • Opslag beregeningswater VV Enschede
  • Waterzuivering voor bierbrouwer Helderse Jongens
  • Veilig bluswater voor de Zeeuwse brandweer
  • Onbeperkt oefenwater voor de brandweer in Wijster

Vragen over de service? neem contact op!