Zelfreinigende wegberm

Multifunctionele zelfreinigende wegberm

Reinig vuil wegwater direct in de berm door middel van een filterconstructie en gebruik dit filter als fundering voor een drainerende en waterbergende wegbermverharding van bermverband blokken. 

Deze filterconstructie reinigt gemiddeld vervuild wegwater tot onder de grenswaarden voor drinkwater. 

Ecologisch is het gewenste milieu verontreinigingen bij de vervuilende bron aan te pakken. Voor wegen, waar verontreinigingen van zware metalen, nutriënten, mineralen olie, zouten en PAK met het afstromende wegwater meegevoerd worden, is de wegberm hiervoor de aangewezen plek. 

RDVB

De constructie

De ontwikkelde multifunctionele zelfreinigende wegberm bestaat uit RONA Drainverbandblokken (RDVB) op een druk verdelend geotextiel HP 90/90. De gaten in de RDVB zijn gevuld met een aeroob basisch mineraal filtermateriaal, Rona Biogrit. Onder het geoterxtiel is een fundering van 10 cm hoofdzakelijk. Mineraal filtermateriaal Rona Biogrit RB aangebracht. Deze filter ligt op een geotextiel met olie bindende en afbrekende eigenschappen. De dimensionering wordt bepaalt door het af te voeren verharde oppervlak en de gewenste werkingsperiode van het filter. Afhankelijk van de waterbelasting kan de constructie met een breedte vanaf 40 cm worden aangelegd. 

waterkwaliteit

Onderzoek

Om de kwaliteiten van de zelfreinigende wegberm te valideren, onderzoekt ingenieursbureau TAUW de reinigende werking van de constructie. Op basis van de voorlopige resultaten is een optimaal mengsel samengesteld, waarmee een zelfreinigende werking van 40 jaar kan worden verwacht. Intussen zijn bij de provincie Gelderland twee projecten aangelegd (N316 Hengelo Gelderland en de weg Papendal/Schaarsbergen). De wegvlakken zijn voorzien van monitoringssystemen, zodat op gezette tijden de waterkwaliteit getest kan worden. 

zuiverende werking

Milieu

Toename van de veiligheid door vermindering van eenzijdige ongelukken langs wegen met wegbermverharding is op zich zelf al een milieuwinst. De zuiverende werking direct op de plaats van vervuiling voorkomt verontreinigingen in het milieu. In kwetsbare gebieden zoals waterweringsgebieden kunnen zo dure afvoersystemen achterwege blijven. De constructie is herlegbaar, recyclebaar en gescheiden op te nemen. Naast de zelfreinigende werking is de constructie waterbergend en vermogen ligt op ca. 1200l/sec./ha. Het minerale mengsel bestaat uit grotendeels herwinbare grondstoffen en milieuvriendelijke restproducten. 

waterbergingssystemen

Toepassing

Naast de wegbermverharding is de zuiverende werking ook toe te passen bij waterbergingssystemen en infiltraties. Het filterende funderingsmateriaal is ook toepasbaar als semi verhardingsmateriaal voor wandelpaden, fietspaden en (milieuvriendelijke) parkeerplaatsen. Vervuilt afvalwater van kunstgrasvelden kan met het mengsel ontdaan worden van zware metalen. Afhankelijk van de te verwachten vervuiling kan de zuiverende werking worden aangepast. 

Rona reinigende berm

Marketing

De multifunctionele zelfreinigende wegberm wordt door Altena inframaterialen B.V. uit ‘t Harde onder de naam “Rona Reinigende Berm” vermarkt. Zij is o.a. specialist in het aanbrengen van wegbermverharding van Rona Bermverbandblokken. 

Recyclebaar

milieu eigenschappen

Rona Drainverbandblokken zijn weerlegbaar, gescheiden opneembaar en recyclebaar. 

Geotextielen zijn herbruikbaar, gescheiden opneembaar en recyclebaar. 

Filtermateriaal is gescheiden opneembaar, bestaat grotendeels uit vernieuwbare grondstoffen, uit milieuvriendelijke reststoffen en uit CO2 bindende mineralen. 

De wegbermverharding heeft een dubbele functie: het bevordert de veiligheid voor het milieu en de weggebruiker. Daarnaast is het gewicht besparend, materiaal besparend, water zuiverend en waterbergend. 

Vragen over de service? neem contact op!